Hoe wordt Cavom gemaakt

Productie proces

Vanuit bulkwagens worden na de ingangscontrole, de grondstoffen ontvangen en opgeslagen in silo's. Om een bepaald soort voer te maken wordt aan de hand van het recept de juiste hoeveelheid uit de silo gedoseerd en gewogen. Dit geheel wordt via een elevator en kettingtransporteur naar één van de opslagbunkers getransporteerd. Dan vakt de totale hoeveelheid in één van de mengers, Daarna wordt er nog een premix aan toegevoegd. Al mengend worden dan de gevraagde vloeistoffen gedoseerd en toegevoegd en in het meelmengsel opgenomen. Na de vereiste mengtijd wordt het geheel via transporteurs in een wachtbunker boven de pers gebracht. Hier verblijft het mengsel enige tijd om te kunnen rijpen. Via een uitdraag-doseermachanisme valt het meel in de pers waar het tot brokken geperst wordt.

Na het persen worden de brokken optisch gecontroleerd voor ze via een glijbaan de elevator ingaan opweg naar de koeler. De koeler is nodig om te warmte van de brokken, ontstaan door de wrijving in de pers er uit te halen. De tepratuur wordt hier terug gebracht naar omgevingstempratuur. Dit gebeurd door omgevingslucht volgens het tegenstroompricipe tussen een laag brokken in de koeler heen te zuigen en via een filterinstallatie naar buiten af te voeren.

De gekoelde brokken worden via een roterende-tril zeef geleid om zodoende alle gruis en kleine delen af te scheiden. Via enkele transporteurs worden de brokken in één van de gereedproductsilo's opgeslagen.

Op afroep worden de brokken, nogmaals via een roterende-tril zeef en metaaldetector, getransporteerd naar een automatische afzakinstallatie, waar de brokken in zakken van 2,5,10 en 20 kilo verpakt worden. Een palletautomaat zorgt ervoor dat de zakken netjes in het gelid gestapeld worden. Hierna worden de pallets in stellingen opgeslagen in afwachting van orderpicking voor afnemers in binnen en buitenland.

 

 

 

 

 

In 2003 kregen wij een herplaatsings Kuvasz die altijd Cavom had gegeten. Dit voerde wij hem het eerste jaar verder door. Daarna kreeg hij het voer dat wij indertijd hadden voor onze andere honden. Nu voeren wij sinds 1 1/2 jaar weer Cavom. We hebben voor Cavom gekozen, omdat we een goede ervaring hadden met deze herplaatsingshond en wij op zoek waren naar een betaalbaar goed voer!

Ellen